Zwiebeln roden mit dem Grimme Selbstfahrer SF 150-60 – Zwiebeln aus Niedersachsen

Zwiebeln aus dem Landkreis Uelzen
Zwiebelernte 2016 / Zwiebeln ernten. Selbstfahrender Kartoffelroder von Grimme SF 150-60. Neben der Maisernte, Rübenernte und der Kartoffelernte sind auch die Zwiebeln erntereif. Landwirtschaft heute. Moderne Technik im Einsatz.

Onions from the district of Uelzen
reap Zwiebelernte 2016 / onions. A self-propelled potato harvester Grimme SF 150-60. In addition to the corn crop, sugar beet harvest and the potato harvest the onions are ready to harvest. Agriculture today. Modern technology in action.

Cebula z okręgu Uelzen
czerpać Zwiebelernte 2016 / cebulę. Samobieżna kombajn ziemniaczany Grimme SF 150-60. Oprócz upraw kukurydzy, zbiory buraków cukrowych i ziemniaków zbiorów cebuli są gotowe do zbioru. Rolnictwo dziś. Nowoczesne technologie w działaniu.